C1 SERIES

C1 SERIES
C1LB+ SERIES-OLD

The Motorola C1 is stylish, easy to use and great value. Incorporating all the essential cordless calling features, the C1 will meet all your home calling needs.

Features

 • Large Black & White alpha-numeric display.
 • 50 name and number phonebook.
 • Microphone mute.
 • Ringer tones.
 • Caller ID / Call waiting.
General
 • GAP compatible
 • Up to 4 bases, expandable up to 5 handsets
 • Base station / handset security
 • Range indoors / outdoors - up to 50m / 300m 1
 • Dialling mode - tone / pulse
 • Page from base to handset
 • Out of range warning
 • Handset power on / off
 • Ability to name handsets
 • Keypad lock
Display & Menu Features
 • 1 line black and white alphanumeric - 14 segments display
 • Clock / alarm
 • Call timer
 • ECO mode for power saving
 • Choice of 17 display languages
Sound / Audio
 • 5 polyphonic ringer melodies
 • 5 monophonic ringer tones
 • Base ringer volume control - 5 levels and off
 • Handset ringer volume control - 5 levels and off
 • Handset reciever volume - 5 levels
 • Keytone on / off
Calling
 • 50 name & number phonebook
 • Phonebook matching on incoming call
 • Caller ID - type I / type II 2
 • 40 entry calls list
 • Calls list time / date stamp
 • Redial memory - 10 entries
 • Copy calls list / redial entry to phonebook
 • Secrecy (mute)
 • Auto-talk / standby
 • Recall / flash
 • Pre-dialling facility
 • Three-way conferencing
 • Call transfer between handsets
 • Intercom between handsets
 • Last number redial length - 32 digits
 • Phonebook name length - 12 characters
 • Memory number length - 24 digits
 • Handset name length - 10 characters
Power
 • Energy efficient power supply
 • 2 x Ni-MH battery cells
 • Low battery warning
 • Talk time and Standby time - up to 10hrs / 200hrs 3

Frequently Asked Questions

Waarom kan ik geen telefoongesprekken voeren of ontvangen (draadloze telefoons)?

Hieraan kunnen verschillende oorzaken ten grondslag liggen. Volgt u onderstaande adviezen in de aangegeven volgorde alstublieft op:
 • Allereerst, overtuig u zelf ervan dat u de met de telefoon meegeleverde telefoonkabel gebruikt. Uw bestaande kabel kan mogelijk niet geschikt zijn.
 • Controleer of beide uiteinden van de meegeleverde kabel goed verbonden zijn
 • Controleer of er spanning aanwezig is en dat de adapter correct is aangesloten op een bekend werkend stopcontact en eveneens op het telefoon basisstation.
 • Indien de handset “Zoeken” of “Basis” knippert geeft dit aan dat de handset geen verbinding heeft met het basisstation. Verklein de afstand tot het basisstation en indien hierdoor de verbinding niet herstelt dient u de handset en het basisstation opnieuw aan elkaar te koppelen. Raadpleeg alstublieft de gebruiksaanwijzing voor de juiste procedure.
 • Schakel de stroom uit, wacht gedurende 5 seconden en schakel de stroom weer in. Hierdoor wordt uw product nieuw geïnstalleerd.
 • Indien de telefoonkabel niet verbonden is met de telefoon hoofdaansluiting verbind u deze dan. Indien het probleem daarmee verholpen is bestaat er mogelijk een probleem met de interne bedrading tussen de telefoonaansluitingen.
 • Verwijder alle andere telefoon apparatuur, die op dezelfde lijn is aangesloten. Indien het probleem hierdoor verholpen is heeft u mogelijk het maximum aantal toestellen dat op een standaard locatie kan worden ingezet overschreden. Bijna alle telefoonnetwerken hebben een zogenaamde REN waarde toegewezen gekregen. De standaard REN waarde voor een huislijn bedraagt 4 en apparatuur die hierop is aangesloten mag dit aantal niet overschrijden. U kunt de totale REN waarde die aangesloten is op uw lijn controleren door de REN waarde van elk toestel op te tellen. De REN waarde vindt u normaliter terug onder de basisstations.
 • Indien u breedband service heeft overtuigt u zich er dan van dat u de breedband filter op alle telefooncontactdozen in gebruik heeft.
 • Probeer een ander bekend werkend toestel op de telefoonlijn aan te sluiten. Indien dit ook niet werkt dient u contact op te nemen met uw telefoonaanbieder om de lijn te controleren.
 • Probeer uw telefoontoestel op de lijn van iemand anders – bijvoorbeeld bij uw buurman. Dit helpt u ook uit te vinden of het telefoontoestel of de lijn eventueel niet goed functioneren. Indien u wel een verbinding kunt maken maar geen gesprek kunt ontvangen controleert u dan alstublieft als volgt:
 • Controleer of de beltoon niet is uitgeschakeld op dan wel de handset of het basisstation.
 • Controleer of “doorschakelen” is geactiveerd op de lijn.
 • Indien geen van bovenstaande adviezen uw probleem oplossen, neemt u dan contact op met de helpdesk.
 • Waarom lopen de batterijen steeds leeg?

  Afhankelijk van de individuele telefoonspecificatie zal uw telefoon, die nieuw is en volledig is opgeladen, beschikken over ongeveer 10 uur spreektijd en ongeveer 100 uur stand-by tijd (zie uw gebruiksaanwijzing voor de juiste waarden). De prestatie van uw batterijen neemt in de loop van de tijd af. Indien u meent dat de levensduur van uw batterijen te kort is, probeert u dan als volgt:
 • Verwijder en herplaats de batterijen uit de handset. Plaats de handset op het basisstation of de oplader en laadt gedurende 24 uur op.
 • Indien u meerdere handsets heeft wissel dan batterijen tussen handsets uit.
 • Verzeker u ervan dat u de handset op het basisstation of oplader na gebruik heeft teruggeplaatst.
 • Indien de batterijen hun lading dan nog niet vasthouden, moeten zij mogelijk worden vervangen. Verzeker u ervan dat u het juiste type batterijen gebruikt (in de gebruiksaanwijzing vindt u de juiste specificaties). Batterijen zijn via de Helpdesk voor uw product beschikbaar.
 • Indien geen van deze adviezen uw probleem oplossen, neemt u dan alstublieft contact op met de Helpdesk.
 • Waarom heb ik geen goed bereik?

  Motorola DECT telefoons zijn intensief getest om er verzekerd van te zijn dat zij een bereik van 50 meter binnenshuis en 300 meter buitenshuis hebben. Deze waarden gelden onder optimale omstandigheden. In een normale huiselijke situatie kunnen er omstandigheden zijn, die deze waarden beïnvloeden en de prestatie verminderen – bijvoorbeeld de constructie van een gebouw waarin het basisstation / handset is geplaatst, dikte van de muren of vochtigheid.
 • Het basisstation dient ver verwijderd van grote metalen voorwerpen als koelkasten, vriezers, magnetrons, ovens e.d. geplaatst te worden.
 • Zorg ervoor dat de afstand tussen het basisstation en de handset door zo min mogelijk wanden wordt gekruist.
 • Het basisstation dient ver verwijderd van andere elektrische / elektronische apparatuur als Pc’s, Tv’s e.d. te worden geplaatst.
 • Indien geen van deze adviezen uw probleem oplossen, neemt u dan alstublieft contact op met de Helpdesk.
 • Waarom geeft mijn display continue “Zoeken” of “Basis” aan?

  Indien de handset “Zoeken” of “Basis” op het display aangeeft, betekent dit dat de handset geen verbinding heeft met het basisstation.

  Indien u de volgende procedure volgt wordt het probleem mogelijk opgelost:
 • Controleer of de stroomkabel niet per abuis van het basisstation is losgeraakt.
 • Overtuig u ervan dat de batterijen juist geïnstalleerd - en volledig opgeladen zijn.
 • Overtuig u ervan dat de handset en het basisstation binnen elkaars bereik zijn.
 • Schakel de stroom uit, wacht gedurende 5 seconden en schakel de stroom weer in. Hierdoor wordt uw product opnieuw geïnstalleerd.
 • Voer een reset procedure uit op zowel de handset als het basisstation om terug te keren naar de fabrieksinstellingen. Raadpleeg hiervoor uw gebruiksaanwijzing om de juiste procedure te volgen.
 • Indien geen van deze adviezen uw probleem oplossen, neemt u dan alstublieft contact op met de Helpdesk.
 • Waarom geeft mijn display continue “Registreer”, “Uitschrijven” of “Registreren alstublieft” aan ?

  De volgende procedure dient gevolgd te worden indien “Registreren”, “Uitschrijven” of “Registreren alstublieft” op de display van uw handset verschijnt:
 • Overtuig u ervan dat de handset en het basisstation binnen elkaars bereik zijn.
 • Voer de registratie procedure voor de handset naar het basisstation uit. Aangezien deze procedure bij individuele DECT telefoons verschillend kan zijn raadpleegt u alstublieft uw gebruiksaanwijzing.
 • Indien geen van deze adviezen uw probleem oplossen, neemt u dan alstublieft contact op met de Helpdesk.
 • Waarom belt mijn handset niet?

 • Overtuig u ervan dat het belvolume van de handset niet heel laag of uit staat. Bij sommige modellen kunt u de instellingen van de handset in het Instellingen menu nakijken, raadpleegt u hiervoor alstublieft uw gebruiksaanwijzing.
 • Overtuig u ervan dat u de met de telefoon meegeleverde telefoonkabel in gebruik heeft. Uw bestaande kabel is mogelijk niet geschikt.
 • Controleer of beide uiteinden van de kabel correct zijn aangesloten.
 • Controleer of de stroom is ingeschakeld en dat de adapter correct in een bekend werkend stopcontact en het basisstation is aangesloten.
 • Indien de handset “Zoeken” of “Basis” knippert in uw display geeft dit aan dat de handset de verbinding met het basisstation verloren is. Breng de handset dichter bij het basisstation en indien de verbinding hierdoor niet herstelt dient u de handset naar de basis opnieuw te registreren. Raadpleeg uw gebruiksaanwijzing voor de juiste procedure.
 • Schakel de stroom uit, wacht gedurende 5 seconden en schakel deze weer in. Hierdoor wordt uw product opnieuw geïnstalleerd.
 • Voer een reset procedure uit op zowel de handset als het basisstation om terug te keren naar de fabrieksinstellingen. Raadpleeg hiervoor uw gebruiksaanwijzing om de juiste procedure te volgen.
 • Indien geen van deze adviezen uw probleem oplossen, neemt u dan alstublieft contact op met de Helpdesk.
 • Waarom neemt mijn Antwoordapparaat geen berichten op?

 • Controleer of de stroom ingeschakeld is en dat u de adapter correct op een bekend werkend stopcontact en het basisstation heeft aangesloten.
 • Controleer of u het antwoordapparaat heeft ingeschakeld om berichten te ontvangen. Er is een indicator zichtbaar wanneer de functie is ingeschakeld. Afhankelijk van uw model kan dit een symbool in het display zijn of een waarschuwingslampje op het basisstation. In uw gebruiksaanwijzing vindt u de juiste details hiervoor terug.
 • Indien u een Netwerk antwoord service heeft, dient u mogelijk de vertragingsinstellingen van het antwoordapparaat te wijzigen om ervoor te zorgen dat uw antwoordapparaat het gesprek eerder overneemt dan de Netwerk antwoord service.
 • U kunt het aantal keren dat uw Antwoordapparaat overgaat tussen 2 en 9 keer of op tijdsbesparing of op 5, 10, 15, 20, 25 en 30 seconden instellen. Raadpleegt u hiervoor alstublieft de gebruiksaanwijzing van uw toestel.
 • Indien u een faxmachine in gebruik heeft op dezelfde telefoonlijn als uw antwoordapparaat dient u de vertragingsinstellingen zodanig te wijzigen dat het antwoordapparaat het gesprek eerder opneemt dan de faxmachine. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de faxmachine om te zien hoe u de vertragingsinstellingen van uw faxmachine kunt aanpassen. U kunt het aantal keren dat uw Antwoordapparaat overgaat tussen 2 en 9 keer of op tijdsbesparing of op 5, 10 , 15, 20, 25 en 30 seconden instellen. Raadpleegt u hiervoor alstublieft de gebruiksaanwijzing van uw toestel.
 • Uw Antwoordapparaat is mogelijk ingesteld op uitsluitend Beantwoorden. Deze optie geeft de beller geen gelegenheid een bericht achter te laten. Raadpleegt u alstublieft de gebruiksaanwijzing om de instellingen te wijzingen naar Antwoorden en Opnemen.
 • Controleer de volume instellingen voor het afluisteren van berichten. Mogelijk staat het volume zo laag dat u de berichten die opgenomen zijn niet kunt horen.
 • Indien de opname capaciteit van uw antwoordapparaat vol is schakelt deze automatisch over op uitsluitend Antwoorden. Verwijder enkele berichten om ruimte te creëren om opname van nieuwe berichten mogelijk te maken.
 • Waarom kan ik berichten die op mijn Antwoordapparaat zijn achtergelaten niet afluisteren?

 • Controleer de volume instellingen voor het afluisteren van uw Antwoordapparaat, indien dit erg laag staat kunt u de opgenomen berichten mogelijk niet horen.
 • Controleer of er spanning aanwezig is en dat u de adapter correct in een bekend werkend stopcontact en op het basisstation heeft aangesloten.
 • Indien geen van deze adviezen uw probleem oplossen, neemt u dan alstublieft contact op met de Helpdesk.
 • Waarom ervaar ik storing of ruis op mijn telefoon?

  Dit probleem kan meerdere oorzaken hebben. Volgt u de onderstaande adviezen alstublieft op:
 • Indien u een breedband service gebruikt overtuigt u zich er dan van dat de breedband filters op alle telefoonaansluitingen in gebruik zijn.
 • Indien uw telefoonkabel niet met de hoofdaansluiting is verbonden probeer dan de hoofdaansluiting. Indien het probleem daarmee is opgelost is er mogelijk een probleem in de bedrading tussen de telefoonaansluitingen.
 • Probeer een ander bekend werkend toestel op de telefoonlijn aan te sluiten. Indien dit ook niet werkt dient u contact op te nemen met uw telefoonaanbieder om de lijn te controleren.
 • Probeer uw telefoontoestel op de lijn van iemand anders – bijvoorbeeld bij uw buurman. Dit helpt u ook uit te vinden of het telefoontoestel of de lijn eventueel niet goed functioneert. Indien u wel een verbinding kunt maken maar geen gesprek kunt ontvangen controleert u dan alstublieft als volgt:
 • Het basisstation dient ver verwijderd van grote metalen voorwerpen als koelkasten, vriezers, magnetrons, ovens e.d. geplaatst te worden.
 • Zorg ervoor dat de afstand tussen het basisstation en de handset door zo min mogelijk wanden wordt gekruist.
 • Het basisstation dient ver verwijderd van andere elektrische / elektronische apparatuur als PC’s, TV’s e.d. te worden geplaatst.
 • Indien geen van deze adviezen uw probleem oplossen, neemt u dan alstublieft contact op met de Helpdesk.
 • Waarom zijn mijn binnenkomende gesprekken te zacht?

 • Motorola DECT telefoons hebben een volume instelling waarmee u het volume harder of zachter kunt zetten. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing om het volume van uw set naar uw wens in te stellen.
 • Verzeker u ervan dat het luistergedeelte vrij is bijvoorbeeld van verpakkingsmateriaal of een etiket.
 • Indien geen van deze adviezen uw probleem oplossen, neemt u dan alstublieft contact op met de Helpdesk.
 • Pourquoi ne puis-je pas faire ou recevoir des appels téléphoniques (sans fil)?

  Cela peut être dû à plusieurs facteurs. Veuillez suivre ces recommandations dans cet ordre:
 • D'abord, assurez-vous que vous utilisez le câble de la ligne téléphonique fourni avec le téléphone. Il pourrait que votre câble actuel ne convient pas.
 • Vérifiez que les deux extrémités du câble fourni sont correctement raccordées.
 • Vérifiez que l'appareil est sous tension et que l'adaptateur d'alimentation est correctement branché sur une prise de courant dont vous savez qu'elle est opérationnelle et aussi sur l'unité de base du téléphone. Si le message «Recherche» ou «Base» clignote sur l'afficheur du combiné, il indique que le combiné n'est plus connecté à la base.
 • Rapprochez le combiné de la base et si la connexion n'est pas rétablie, vous devrez réinscrire le combiné à la base. A cette fin, consultez le mode d'emploi de ce produit. Coupez l'alimentation secteur, attendez cinq secondes, puis rallumez. Cela réinitialise l'appareil.
 • Si le câble n'est pas raccordé à la prise téléphonique principale, mais à une prise secondaire, raccordez-le à la prise principale. Si le problème disparaît, il peut y avoir un problème au niveau du câblage interne entre les prises téléphoniques. Retirez tous les autres appareils téléphoniques raccordés à la même ligne. Si le problème disparaît, vous aviez peut-être dépassé le nombre d'appareils qui peuvent être branchés sur une seule ligne.
 • Tous les réseaux téléphoniques ont une valeur REN (Indice d'Équivalence de la Sonnerie ou IES). L'indice standard pour une ligne résidentielle est quatre REN et le nombre d'appareils connectés à la ligne ne doit pas dépasser cette valeur. Vous pouvez vérifier la valeur IES totale connectée à votre ligne en faisant l'addition de la valeur IES de chaque pièce d'équipement de télécommunication qui est normalement indiquée sous la base.
 • Si vous avez un service large bande, il faut vous assurer que vous utilisez un filtre à large bande sur toutes les prises téléphoniques en usage. Essayez de brancher un autre téléphone fonctionnant sur la même prise téléphonique.
 • Si vous ne pouvez toujours pas faire ou recevoir des appels, il faut contacter votre fournisseur de services pour contrôler la ligne. Testez votre téléphone sur une ligne téléphonique dans une autre maison (par exemple, la ligne d'un voisin). Cela permettra également de vérifier si le téléphone ou la ligne est en faute. Si vous pouvez faire mais ne pas de recevoir des appels, il faut vérifier les points suivants:
  - assurez-vous que la sonnerie n'est pas désactivée soit sur le combiné, soit sur la base;
  - vérifiez si le renvoi d'appel est activé sur la ligne.
  Si aucune des solutions ci-dessus ne peut résoudre votre problème, contactez le service d'assistance.

  Pourquoi mon téléphone ne sonne pas ?

  Assurez-vous que le volume n’ait pas été baissé ou éteint.
 • Contrôlez si vous utilisez le câble de ligne fourni avec le téléphone. Il pourrait que votre câble actuel ne convient pas. Les deux bouts du câble fourni doivent être correctement raccordés.
 • Vérifiez si l' appareil est sous tension et si l'adaptateur d'alimentation est correctement branché d'une part sur une prise de courant dont vous savez qu'elle est opérationnelle et de l'autre aussi sur l'unité de base du téléphone.
 • Coupez l'alimentation secteur, attendez cinq secondes, puis rallumez. Cela réinitialise l'appareil.
 • Si aucune des solutions ci-dessus ne peut résoudre votre problème, veuillez contacter le help desk.
 • Pourquoi je semble ne pas avoir une bonne portée ?

  Les téléphones DECT de Motorola sont testés pour atteindre une portée minimale de 50 mètres à l'intérieur et jusqu'à 300 mètres à l'extérieur dans des conditions idéales. Cependant, dans un environnement familial normal, il y a des conditions qui peuvent affecter la performance, par exemple la construction de l'immeuble dans lequel la base et/ou le combiné sont placés, y compris le matériau du mur, son épaisseur et de l'humidité de l'air. L'endroit idéal pour mettre la base est loin des grands objets métalliques, tels que réfrigérateurs, congélateurs, fours à micro-ondes, etc. Assurez-vous que l'espace entre la base et le combiné soit bloqué par le moins de murs que possible. La base ne doit pas être placée à proximité d'autres appareils électriques ou électroniques, tels que des ordinateurs, téléviseurs, etc. Si aucune des solutions ci-dessus ne peut résoudre votre problème, contactez le service d'assistance.

  Pourquoi mon combiné affiche-t-il en permanence «Recherche» ou «Base» sur l'écran ?

  Si le combiné affiche en permanence «Recherche» ou «Base» sur l'écran, cela indique que le combiné a perdu sa connexion avec la base. La procédure suivante doit être suivie pour aider à résoudre le problème : Assurez-vous que le câble d'alimentation n'a pas été débranché par inadvertance de la base. Contrôlez si les batteries du combiné sont correctement installés et complètement chargées. Assurez-vous que le combiné et la base sont à portée l'un de l'autre. Coupez le courant et attendez cinq secondes, puis rallumez-le. Ceci réinitialise votre produit. Effectuez une réinitialisation sur le combiné tout comme la base pour rétablir les paramètres aux valeurs d'usine. Votre mode d'emploi vous guidera à travers la procédure correcte. Si aucune des solutions ci-dessus ne peut résoudre votre problème, veuillez contacter le help desk.

  Pourquoi mon combiné affiche-t-il en permanence «Inscrire», «Désinscrire» ou «Veuillez inscrire» sur l'écran ?

  La procédure suivante doit être suivie pour résoudre des problèmes où «Inscrire», «Désinscrire» ou «Veuillez inscrire» est affiché sur le combiné : Assurez-vous que le combiné et la base sont à portée de l'autre. Effectuer la procédure pour inscrire le combiné à la base. Comme les différent modèles de téléphone DECT ont une procédure d'inscription différente, vous devrez suivre les instructions du mode d'emploi. Si aucune des solutions ci-dessus ne peut résoudre votre problème, veuillez contacter le help desk.

  Pourquoi mon combiné ne sonne-t-il pas ?

  Assurez-vous que le volume de la sonnerie n'a pas été réduit ou coupé. Sur certains modèles, vous pouvez vérifier les réglages dans le menu des réglages du combiné. Veuillez consulter votre mode d'emploi. Contrôlez si vous utilisez le câble de ligne fourni avec le téléphone. Il pourrait que votre câble actuel ne convient pas. Les deux bouts du câble fourni doivent être correctement raccordés. Vérifiez si l' appareil est sous tension et si l'adaptateur d'alimentation est correctement branché d'une part sur une prise de courant dont vous savez qu'elle est opérationnelle et de l'autre aussi sur l'unité de base du téléphone. Si le message «Recherche» ou «Base» clignote sur l'afficheur du combiné, cela indique que le combiné n'est plus en connexion avec la base. Rapprochez le combiné de la base et si la connexion n'est pas rétablie, vous devrez réinscrire le combiné à la base. A cette fin, consultez le mode d'emploi de ce produit . Coupez l'alimentation secteur, attendez cinq secondes, puis rallumez. Cela réinitialise l'appareil. Effectuez la procédure pour inscrire le combiné à la base. Comme les différent modèles de téléphone DECT ont une procédure d'inscription différente, vous devrez suivre les instructions du mode d'emploi. Si aucune des solutions ci-dessus ne peut résoudre votre problème, veuillez contacter le help desk.

  Pourquoi mon répondeur n'enregistre-t-il pas les messages ?

  Vérifiez que l'appareil est allumé et que l'adaptateur d'alimentation est correctement branché sur une prise de courant dont vous savez qu'elle est opérationnelle et aussi à l'unité de base du téléphone. Contrôlez si la fonction pour recevoir des messages est activée. Selon le modèle, une icône sur l'écran du combiné ou un indicateur sur la base indique si c'est le cas. Votre mode d'emploi fournit les détails spécifiques pour votre produit. Si vous êtes abonné à un service de réponse, vous devrez peut-être modifier les paramètres du délai de réponse afin d'assurer que le répondeur prend l'appel avant le service de réponse. Vous pouvez également régler le nombre de sonneries sur votre répondeur entre 2 à 9 signaux et le délai entre 5, 10, 15, 20 ou 30 secondes. Veuillez consulter le mode d'emploi de votre produit. Si un télécopieur est branché sur la même ligne que votre répondeur, vous devrez peut-être modifier les paramètres du délai de réponse afin d'assurer que le répondeur prend l'appel avant le télécopieur. Consultez le mode d'emploi du fax pour voir comment ajuster les réglages du délai de réponse. Vous pouvez également régler le nombre de sonneries sur votre répondeur entre 2 à 9 signaux et le délai entre 5, 10, 15, 20 ou 30 secondes. Veuillez consulter le mode d'emploi de votre produit. Votre répondeur peut être configuré juste pour répondre. Cette possibilité ne permet pas à un appelant de laisser un message. Consultez le mode d'emploi pour savoir comment il faut changer le réglage en Répondre et Enregistrer. Vérifiez le réglage du volume de la lecture des messages. Si vous l'avez mis trop bas, vous ne pouvez pas entendre les messages enregistrés. Si la mémoire de votre répondeur est pleine, la machine se met automatiquement en mode de réponse (sans enregistrement). Effacez quelques messages pour libérer suffisamment d'espace pour enregistrer de nouveaux messages. Si aucune des solutions ci-dessus ne peut résoudre votre problème, contactez le help desk.

  Pourquoi ne puis-je pas écouter les messages laissés sur mon répondeur ?

  Vérifiez le réglage du volume de la lecture. S'il est mis trop bas, vous ne pouvez pas entendre les messages qui ont été enregistrés. Vérifiez que l'appareil est allumé et que l'adaptateur d'alimentation est correctement branché sur une prise de courant dont vous savez qu'elle est opérationnelle et aussi à l'unité de base du téléphone. Si aucune des solutions ci-dessus ne peut résoudre votre problème, veuillez contacter le help desk.

  Pourquoi reçois-je des interférences ou du bruit sur mon téléphone ?

  Ce problème peut avoir plusieurs causes. Veuillez suivre ces recommandations dans cet ordre:
 • Si vous avez un service large bande, assurez-vous que vous utilisez un filtre à large bande sur toutes les prises téléphoniques en usage.
 • Si le câble de la ligne de base est branché sur une prise téléphonique secondaire, branchez-le directement sur la prise principale.
 • Si le problème a disparu il peut y avoir un problème au niveau du câblage interne entre les prises téléphoniques. Essayez de brancher un autre téléphone fonctionnant sur la prise de la ligne téléphonique. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de service téléphonique pour vérifier la ligne.
 • Testez votre téléphone sur une ligne téléphonique dans une autre maison (par exemple, la ligne d'un voisin). Cela permettra également de vérifier si le téléphone ou la ligne est en faute.
 • L'endroit idéal pour mettre la base est loin des grands objets métalliques, tels que réfrigérateurs, congélateurs, fours à micro-ondes, etc.
 • Assurez-vous que l'espace entre la base et le combiné soit bloqué par le moins de murs que possible.
 • La base ne doit pas être placée à proximité d'autres appareils électriques ou électroniques, tels que des ordinateurs, téléviseurs, etc.
 • Si aucune des solutions ci-dessus ne peut résoudre votre problème, contactez le service d'assistance.
  What does the Powered by eBuyNow badge mean?

  Motorola Mobility LLC and eBuyNow eCommerce Ltd. have teamed together to provide global sales and support for the products found on this site. eBuyNow manages the site, the server, and its transactions for the Motorola Official Licensees who manufactures these products.

  Links to this site’s privacy policy and terms of use can be found below. Questions for eBuyNow regarding the relationship between these parties can be sent to info@ebuynow.com. For website or product support, please visit the help section.